English

بهراد صنعت آسانبر

نماینده رسمی تجهیزات آسانسور هیدرولیک شرکت Hydronic Lift ایتالیا

نماینده رسمی تجهیزات آسانسور هیدرولیک شرکت Hydronic Lift ایتالیا

شرکت بهراد صنعت آسانبر درسال 2017 میلادی موفق به اخذ نمایندگی رسمی تجهیزات آسانسور های هیدرولیک از شرکت Hydronic Lift ایتالیا گردید.
طی این توافق نامه مقرر گردید دو شرکت در زمینه توسعه بازار و ارتقاء سطح کمی و کیفی آسانسور های هیدرولیک و همچنین برگزاری دوره های آموزشی و تکنولوژهای نوین آسانسور فعالیت نمایند.

شرکت بهراد صنعت آسانبر با بهر همندی از کارشناسان و متخصصین این صنعت که دارای تجارب حرفه ای و سوابق اجرایی و همکاری با برندهای معتبر تراز اول اروپایی را دارا می باشند، پا به عرصه صنعت آسانسور نهاد و با انجام مطالعات جامع و بررسی امکانات موجود و به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی آسانسور اقدام به تهیه مستقیم قطعات اصلی از کارخانجات معتبر اروپایی نمود. 

لینک های پیشنهادی

© تمام حقوق این سایت متعلق به بهراد صنعت آسانبر است